De Wet herziening partneralimentatie

De wet is alleen van toepassing op een alimentatieverplichting die op of na 1 januari 2020 tussen partijen is overeengekomen of waarbij het verzoekschrift tot echtscheiding op of na 1 januari 2020 is ingediend. De wetswijziging heeft dus geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen maar heeft verstrekkende financiële gevolgen voor scheidende partners. Er zal vaak een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule, zo is te lezen in het advocatenblad.