Geen belasting-betaling ? Geen communie!

St_PieterDuitse katholieken die weigeren hun ongeveer 8% inkomstenbelasting aan de kerk te voldoen, worden door hun bisschoppen niet meer als katholiek gezien. Het recht op de Heilige Communie of een begrafenis vanuit een kerk wordt hun daardoor ontzegd. De bisschoppen kwamen waarschijnlijk met deze maatregel, omdat de inkomsten verminderen door een afname van het aantal kerkleden. Volgens het Vacitaan, dat een klacht van een katholiek die weigerde te betalen behandelde, kan een belastingweigeraar nog wel gelovig zijn.

 

De bisschoppen hebben vervolgens de regeling enigszins aangepast. Inmiddels loopt er ook een rechtszaak bij de rechtbank in Leipzig van een “wanbetaler”  die zich nog wel als lid van de kerk beschouwd.

In Nederland kennen we geen kerkbelasting meer. De belangrijkste inkomstenbron van de kerken wordt jaarlijks verkregen via de actie “Kerkbalans”  Dat betreft een vrijwillig toegezegde bijdrage waarbij overigens wel richtlijnen worden gegeven. Kerkleden kunnen overigens niet worden verplicht zich te houden aan de verstrekte richtlijnen over de bedragen welke worden verwacht.