Troonrede 2012: financiƫle crisis duurt voort

prinsjesdagEen sombere troonrede met weinig vrolijk nieuws. Dit is de enig juiste constatering.

De werkloosheid zal nog verder stijgen, lasten voor burgers (waaronder de zorgpremies) en bedrijven gaan omhoog, inkomens zullen nauwelijks of niet (o.a. alle ambtenarensalaris blijven op de nullijn) toenemen en enig zicht op een snelle verbetering in de nabije toekomst is er niet.

In hoeverre alle genomen maatregelen van het Kunduz-akkoord overeind blijven, moet worden afgewacht. De BTW-verhoging van 19% naar 21% gaat zeker door, de forensentax lijkt het niet te gaan halen aangezien een meerderheid in de Tweede Kamer tegen de invoering is.

 

Over een verhoging van de locale lasten valt op dit moment nog niets te zeggen. De meeste gemeenten zijn op dit moment druk doende de tarieven voor de gemeentelijke belastingen 2013 vast te stellen.

Door een toename van mensen met een uitkering, liggen betalingsachterstanden en oplopende schulden op de loer. Voor zover nu nog niet van toepassing worden het nog drukkere tijden voor belasting- en gerechtsdeurwaarders. Zo ook zeker voor de schuldhulpverlening.

De DCN-studiedag “Invorderen van (belasting)schulden in crisistijd” op woensdag 10 oktober 2012 in Nijkerk (o.a.voor deurwaarders, administratief invorderaars en schuldhulpverleners) blijft dan ook onverminderd bijzonder actueel !