Aantal daklozen verdubbeld

De afgelopen 10 jaar is het aantal daklozen verdubbeld, in de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar is er zelfs sprake van een verdrievoudiging. Diverse oorzaken zijn o.a. het gebrek aan betaalbare woningen, schulden of gebrekkige financiële positie en de Kostendelersnorm. Bij toepassing van de Kostendelersnorm wordt n.l. de bijstandsuitkering verlaagt als de uitkeringsgerechtigde met meerdere mensen een woning deelt. Lees hier verder.