Invorderingswoordenboek: voor praktijk en particulier gebruik

Sinds enige tijd is de internetsite van de DCN uitgebreid met het Invorderingswoordenboek. Veel voorkomende woorden en begrippen, welke zowel mondeling als schriftelijk kunnen worden gebruikt bij het invorderen van schulden, worden nader verklaard. Het woordenboek is te gebruiken voor de praktijkman of -vrouw, maar ook voor de particulier die soms moeite heeft met het begrijpen van bepaalde woorden of uitdrukkingen.

Met het voor iedereen beschikbaar stellen van dit woordenboek hoopt de DCN de kenniskloof tussen enerzijds de invorderaar en anderzijds de schuldenaar voor wat betreft de gebruikte vaktermen te verkleinen.