Minder invorderingsrente dankzij ontbreken van acceptgiro

acceptgiroAls de Belastingdienst bij het opleggen van een aanslag vergeet een acceptgiro of een betalingskenmerk mee te sturen, hoeft de belastingplichtige geen invorderingsrente te betalen over de extra tijd die hij daardoor nodig heeft om de aanslag te betalen. In beginsel mag de Belastingdienst invorderingsrente in rekening brengen aan een belastingplichtige als deze zijn belastingaanslag te laat betaalt.

De fiscus mag de invorderingsrente berekenen over het tijdvak dat begint op de dag na de vervaldag van de laatste betalingstermijn en eindigt op de dag vóór de dag van betaling. Maar is de Ontvanger onzorgvuldig geweest bij het verzenden van de aanslag, dan is een mogelijk gevolg dat hij minder invorderingsrente in rekening mag brengen. In een zaak voor Rechtbank Breda had de Belastingdienst een man een navorderingsaanslag opgelegd. De man deed vrij lang over zijn betaling en moest daarom nogal wat aan invorderingsrente betalen. De man wees de rechtbank erop dat hij ruim drie en een halve maand extra tijd nodig had om te betalen omdat zijn aanslagbiljet geen acceptgiro bevatte en evenmin een betalingskenmerk vermeldde. De rechtbank oordeelde dat de Ontvanger op basis van het zorgvuldigheidsbeginsel geen invorderingsrente mocht berekenen over deze extra periode van drie en een halve maand.