Steeds vaker een beslag op het inkomen

salarisEen beslag op het inkomen was enkele tientallen jaren geleden een van de laatste middelen van de dwanginvordering. Eerst werd toen getracht een directe betaling af te dwingen dan wel via een beslag op roerende zaken het verschuldigde bedrag te incasseren. Achterliggende gedachte was geen derden (werkgever) te belasten met de problemen van een ander (werknemer) en verder kon een beslag op het inkomen leiden tot ontslag. Die werkwijze is in de loop der jaren enorm veranderd. Na betekening van stukken (of bij belastingen het toezenden van een postdwangbevel) is de eerste vervolgactie nadien meestal een beslag op het inkomen. En de laatste tijd regent het beslagen op inkomen, ook bij jongeren.

Jongeren (mensen onder de 30 jaar) hebben vooral problemen met het betalen van de maandelijkse zorgpremie, energienota’s en gemeentelijke belastingen. Ook postorderbedrijven en telefoonmaatschappijen scharen zich in het rijtje van schuldeisers die steeds vaker een beslag op het inkomen leggen.

 

Niet alleen jongeren zonder maar ook met een baan komen in de problemen. Volgens het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (NIBUD) komt dit, omdat deze generatie slecht omgaat met geld.

 

Volgens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ( KBvG) moeten mensen met schulden beter worden beschermd door de overheid. Uit een onderzoek blijkt dat mensen met schulden steeds vaker onder het bestaansminimum zakken.

 

Door verschillende incassomogelijkheden van diverse partijen, kan het gebeuren dat door een aantal beslagen tegelijk schuldenaren voor wat betreft het inkomen onder het wettelijk vastgelegde bestaansminimum van negentig procent van de bijstandsnorm uitkomen. Een volgens de KBvG ongewenste situatie.

 

Voorzitter Joke de Kock  van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK) is van mening dat meer werkgevers personeel met schulden moeten ondersteunen. Op die manier zou o.a. het ziekteverzuim onder deze groep werknemers kunnen worden teruggedrongen.