Internetcriminelen verzenden aanmaningen!

internetcrimineelDe banken waarschuwen er al heel lang voor, de Belastingdienst sinds kort en nu ook incassobureaus: kijk uit met verdachte e-mails! Banken vragen nooit via een e-mail informatie op van rekeninghouders over hun code e.d. en ook de Belastingdienst vraagt niet om vertrouwelijke gegevens via deze weg. Sinds kort verzenden internetcriminelen aanmaningen, zogenaamd als zijnde een incassobureau.Vanzelfsprekend moet niet op het betalingsverzoek worden ingegaan, het is zelfs sterk te ontraden de e-mails te openen. Er is een kans dat de computer hierdoor met een virus wordt besmet.

Incassobureau Straetus (www.straetus.com)  waarschuwt via hun site voor deze zogenaamde phising-mails en adviseert de e-mails niet te openen maar meteen te verwijderen.

In de afgelopen drie weken zochten maar liefst zo’n 32.000 mensen hulp op de website van De Fraudehelpdesk (FHD) Al die mensen hadden hetzelfde probleem. Ze ontvingen een e-mail namens een incassobedrijf omdat ze nog ergens een bedrag niet zouden hebben betaald.

In de berichten werd soms met dreigende taal gemaand over te gaan tot betaling.  De hoogte van de nepaanmaningen varieerde nogal van enkele tientallen tot vele duizenden euro’s.