Belastingdienst succesvol

Maar liefst zo’n  4 miljard wist de Belastingdienst via naheffingen, navorderingen en boetes te incasseren. Dat kan worden opgemaakt uit een overzicht dat minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) mede namens zijn collegae van Financiën (waaronder de Belastingdienst valt) Sociale Zaken, Economische Zaken en Onderwijs naar de Tweede Kamer stuurde.

In totaal werd er voor ruim 4.5 miljard euro aan illegaal geld teruggevorderd. Daaronder naast genoemde naheffingen e.d. ook voor 270 miljoen aan inspanningen op het gebied van sociale verzekeringen, uitkeringen en van misbruik van onderwijsvoorzieningen.

Inzet via het strafrecht leverde 190 miljoen op.

Het rijksbrede beleid is erop gericht te laten merken dat het overtreden van de regels niet loont, zo stelde minister Opstelten.

De kort geleden geuite kritiek dat de Belastingdienst veel geld laat liggen, wordt hiermee wellicht voor een deel gepareerd.