Regeling beslagvrije voet teruggedraaid

beslagvrijevoetNaar aanleiding van de wijziging van de Wet werk en bijstand met betrekking tot de aanscherping van de gezinsbijstand en de huishoudinkomentoets, was artikel 475d Rechtsvordering (Rv) aangepast. Artikel 475d regelt de hoogte van de beslagvrije voet. Omdat de huishoudinkomentoets en de gezinsnorm verdwijnen, wordt ook artikel 475d Rv per 1 juli 2012 aangepast. Genoemd artikel zal dan weer zijn zoals omschreven per 31 december 2011. Naar verwachting verschijnt de wetswijziging medio juli 2012 in het staatsblad. Hierop vooruitlopend is het de bedoeling om de beslagvrije voet toe te passen zoals die gold per 31 december 2011.

Een belangrijk gegeven voor belasting-, gerechtsdeurwaarders en hun administratief medewerkers bij het leggen van een beslag op het inkomen.

Op 5 juli 2012, precies voor het zomerreces, heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat bepaalt dat gemeenten bij het opleggen van boetes voor uitkeringsfraude waar nodig een beslagvrije voet kunnen blijven hanteren. Het kan anders gebeuren dat mensen drie maanden zonder inkomen komen te zitten met gevolgen zoals b.v. achterstanden bij het betalen van de huur-, zorg- en energienota’s.

In het wetsvoorstel aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving is een passage opgenomen over de beslagvrije voet bij het terugvorderen van uitkeringen in verband met bijstandsfraude. Het kabinet wilde n.l. de beslagvrije voet buiten werking stellen als er sprake is van recidive, een herhaling van een strafbaar gedrag. Dit kan ertoe leiden dat een uitkeringsgerechtigde tijdelijk geen uitkering krijgt.

Via het aangenomen amendement is de aanscherping teruggedraaid. Gemeenten hebben nu de ruimte voor maatwerk en kunnen besluiten wel met een beslagvrije voet rekening te houden.