Spookburgers in beeld

spookburgersGemeenten kunnen vanaf heden (per 1 juli 2012) de adresgegevens van individuele burgers opvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Op die wijze kan de eigen gemeentelijke administratie worden aangevuld of gecorrigeerd. Illegale onderhuur kan zo worden aangepakt en verder biedt het b.v. belastingdeurwaarders ook de mogelijkheid hernieuwde bevelen tot betaling van belastingen te betekenen aan de belastingschuldige in persoon.

Spookburgers zijn mensen die niet blijken te wonen op het adres dat is doorgegeven aan de gemeente. Meestel zijn deze burgers bewust onvindbaar in verband met belasting- en/of andere schulden.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingestemd met een wijziging van het Besluit SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) waardoor gegevens uitwisseling met het UWV mogelijk wordt.

In overleg met lokale overheden is afgesproken dat op twee manieren adresgegevens kunnen worden opgevraagd bij het UWV. Per 1 juli 2012 zijn dus opvragen van individuele burgers mogelijk, vanaf 1 januari 2013 is het ook mogelijk voor gemeenten om bij het UWV het totale adressenbestand van al hun inwoners op te vragen, zodat de gehele administratie kan worden gecontroleerd.

Administratief vluchten kan dus nu naar verwachting niet meer!  Melden bij de gemeente, betalen aan een belasting- en/of gerechtsdeurwaarder dan wel het treffen van een betalingsregeling is dus vanaf heden het juiste advies aan schuldenaren. Maar dat laatste was het natuurlijk altijd al.