Europese Commissie start offensief tegen belastingfraude

De Europese Commissie wil met een pakket aan maatregelen de belastingfraude en belastingontduiking in de Europese Unie aanpakken. De maatregelen liggen op het terrein van:

1. een verbetering van informatieuitwisseling tussen de lidstaten van gegevens relevant voor de belastingheffing;

2. een verbetering van de medewerking van burgers en het bedrijfsleven bij de belastingheffing;

3. het sneller opsporen van nieuwe manieren van belastingfraude en -ontwijking. De Europese Commissie heeft aan de Eurozone als geheel en aan tien lidstaten in het bijzonder aanbevelingen gedaan om hun bestuurlijke capaciteit te verbeteren wat betreft de belastinginning en de bestrijding van belastingontduiking.

 Volledig artikel

De Europese Commissie wil met een pakket aan maatregelen de belastingfraude en -ontduiking in de Europese Unie aanpakken. De maatregelen liggen op het terrein van:
 
1. Verbetering van informatieuitwisseling
De Europese Commissie is van mening dat automatische informatieuitwisseling tussen de lidstaten van gegevens relevant voor de belastingheffing op dit punt nuttig is en waar mogelijk ingezet moet worden. De Commissie denkt dat een grensoverschrijdend EU-belastingidentificatienummer (EU tax ID) hierbij een nuttige rol kan spelen en gaat dit idee verder onderzoeken. Verder is de Commissie er voorstander van dat de EU-lidstaten elkaar meer/beter toegang verlenen tot de relevante delen van hun databases.
 
2. Verbetering van de medewerking
De Europese Commissie wil de medewerking van burgers en het bedrijfsleven bij de belastingheffing verbeteren. Daartoe moeten zij betere informatie krijgen over de nationale en Europese fiscale regelgeving. Een allesomvattende belastingportal is hierbij een bruikbaar hulpmiddel.
 
3. Opsporen van belastingfraude en -ontwijking
De inzet van middelen voor het sneller opsporen van nieuwe manieren van belastingfraude en -ontwijking vormt de derde pijler. De Europese Commissie wil voor de directe belastingen daartoe “Eurofisc” met zijn “Early  Warning System” en voor de indirecte belastingen (btw e.d.) het “Quick Reaction Mechanism” inzetten. Ook de inzet van controleteams gespecialiseerd in de opsporing van grensoverschrijdende belastingontduiking is hierbij een optie.
 
Verbetering van de belastinginning
De Europese Commissie heeft aan de Eurozone als geheel -en aan tien lidstaten in het bijzonder- aanbevelingen gedaan om hun bestuurlijke capaciteit te verbeteren wat betreft de belastinginning en de bestrijding van belastingontduiking. De Commissie heeft aangegeven hierop toe te zullen zien.

Volgende stappen
Voor het einde van 2012 komt de Europese Commissie met een actieplan voor de bestrijding van belastingfraude en -ontduiking met daarbij specifieke maatregelen die snel in de praktijk kunnen worden omgezet. Ook komt de Commissie met een initiatief in verband met belastingparadijzen en agressieve fiscale planning.