Leuker kunnen we het niet maken, wel klantvriendelijker

BelastingdienstDe Belastingdienst gaat wanbetalers bellen en proberen om via deze werkwijze onbetaalde belastingaanslagen alsnog te incasseren. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekend gemaakt. Er wordt een pilot gestart waarin belastingschuldigen, ook al hebben ze een aanmaning ontvangen en een dwangbevel ik het bezit hebben, via een telefoontje van een incassomedewerker alsnog worden verzocht over te gaan tot betalen.

Telefonisch benaderen gebeurt overigens bijna altijd ook al door medewerkers van gerechtsdeurwaarderskantoren, de fiscus gaat nu ook proberen op deze wijze succes te boeken. Een grote aanpassing zo kan worden gesteld, aangezien b.v. belastingdeurwaarders niet eens tot een betalingsregeling mochten overgaan.

De tijd van praten was voorbij op het moment dat de deurwaarder aan de deur verscheen, zo werd bepaald door de beleidsmedewerkers. Met de belacties wil Weekers voorkomen dat belastingschuldigen in een vervolgtraject komen waarbij beslag kan worden gelegd op inkomen, banktegoeden of eigendommen. Om snel profijt te halen uit het telefoontje, vraagt de medewerker van de Belastingdienst aan de belastingschuldige wel of deze toestemming wil geven tot een automatische incasso.

Een extra optie is volgens het bestuur van de DCN, belastingdeurwaarders van de fiscus meer mogelijkheden te geven. Betalingsregelingen treffen hoort hier zeker ook bij. Verder zouden belastingschuldigen voor het bespreken van hun schuld, deurwaarders eenvoudiger moeten kunnen bereiken. De negen tot vijf mentaliteit moet veranderen, telefonische bereikbaarheid moet beter en langer worden. Uit verkregen informatie kan worden opgemaakt, dat tot een uitbreiding van het aantal belastingdeurwaarders niet zal worden overgegaan. Ondanks het feit dat hiervoor nog geen directe aanwijzingen aanwezig zijn, blijft het spook van uitbesteding van het deurwaarderswerk rond zweven.

Wellicht dat tijdens de DCN studiedag op 10 oktober 2012 hierover enige helderheid kan worden gegeven.

Volgens de DCN geniet het overigens de voorkeur belacties te laten plaatsvinden nadat de laatste betaaltermijn(en) van de belastingaanslag is/zijn vervallen maar voordat de aanmaning wordt verzonden of een dwangbevel wordt betekend. Zo worden onnodige kosten voorkomen en blijft de waarde van de aanmaning en het dwangbevel wel in takt.