Groningen wil verruiming kwijtscheldingsregels voor belastingen

GroningenDe gemeente Groningen heeft er samen met Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen en Enschede bij minister Spies op aangedrongen de verruiming van de kwijscheldingsregels voor belastingen alsnog toe te staan. Daarmee hebben de gemeenten dan de keuzevrijheid om zelf een afweging te maken tot hoever ze belastingen willen kwijtschelden.

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies weigert de door de Tweede Kamer voorgestelde verruiming van de kwijtscheldingsregels voor gemeentelijke belastingen door te voeren.
Zonder de verruiming van de regels mogen huishoudens die rondkomen van het sociaal minimum niet meer spaargeld hebben dan 2000 euro om voor kwijtschelding in aanmerking te komen.

Voor alleenstaanden is dat bedrag 1450 euro. Dit betekent volgens de vijf gemeenten die zich hiertegen verzetten dat mensen die sparen voor bijvoorbeeld een grote aankoop worden gestraft omdat hun ‘vermogen’ al snel te groot wordt. In Groningen gaat het daarbij om ongeveer 600 huishoudens.
De vijf gemeenten vragen de minister om de verruiming alsnog toe te staan en gelijk te trekken aan de vermogensgrens die geldt voor een bijstandsuitkering (€ 5.685 voor alleenstaanden en € 11.370 voor een echtpaar).

Het argument van de minister dat ruimere inkomensondersteuning ertoe leidt dat werken voor uitkeringsgerechtigden minder lonend wordt, delen Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Enschede en Groningen niet. De voordelen die het toepassen van één vermogensgrens biedt voor zowel de burgers als voor de gemeenten (administratieve lastenverlichting en minder uitvoeringskosten) wegen volgens hen zwaarder.
Bron: Gemeente Groningen