Invorderingsrente 3e kwartaal 2012 wijzigt in 2,5%

renteDe invorderingrente voor het 3e kwartaal 2012 wijzigt in 2,5%. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012. In het tweede kwartaal 2012 was het 2,3%.
Invorderingsrente is de rente die de belastingschuldige betaalt als hij een aanslag niet op tijd betaalt

 

Aanslag
De rente gaat lopen vanaf het moment dat deze aanslag betaald had moeten worden. Als een betaalde belastingaanslag naderhand wordt verminderd, wordt de invorderingsrente vergoed over het teveel betaalde bedrag.
Meer informatie
•    Wijziging Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen (Staatscourant  2012, nr. 9785, 18 mei 2012) 
•    overzicht vanaf 1992