Toename van agenten met schulden

Politie_Uit door de politie vrijgegeven cijfers blijkt dat er een toename is van agenten met financiële problemen en dat deze daardoor aankloppen bij het sociaal fonds voor de politie. Door genoemde problemen kunnen agenten b.v. vatbaar worden voor omkoping, aldus Gerrit van de Kamp, voorzitter van de grootste politiebond ACP. In de eerste helft van 2015 kregen ruim 100 agenten te maken met een beslag op het inkomen. Als oorzaken worden genoemd een te laag inkomen ten opzichte van de vaste lasten. Het niet goed omgaan met de wel voldoende aanwezige financiële middelen komt echter ook voor. Voor zover bekend zijn er dit jaar drie agenten met schulden ontslagen. Dat kan gebeuren als een agent afspraken over het aflossen van de schulden niet goed nakomt.