Consumenten betalen te laat door recessie

Nederlandse consumenten betalen door de aanhoudende recessie steeds vaker hun rekening aan bedrijven te laat. In 2011 betaalde slechts 56 procent van de klanten binnen de termijn van een maand. 34 procent deed er 31 tot 90 dagen over om rekeningen te betalen. In 11 procent van de gevallen duurde dat langer dan drie maanden. Volgens een derde van de ondervraagde ondernemers veroorzaakt het slechte betaalgedrag en de duur van de recessie een rem op de bedrijfsgroei. Bijna de helft (41 procent) verwacht dat deze situatie het komende jaar zal verslechteren.
Voornaamste oorzaak voor het late betalen van klanten is volgens 86 procent van de financieel-directeuren van de ondervraagde ondernemingen ‘financiële problemen’. In ruim driekwart van de gevallen wordt er volgens hen opzettelijk te laat betaald.