Aanpak fraude

Volgens een Abvakabo rapport (zie elders op deze site) blijft er bij de Belastingdienst veel geld liggen door o.a. fraude. Fraude bij zorgverzekeraars is ook een groot probleem. In 2011 werd in totaal voor 175 miljoen euro aan fraude en onterechte declaraties opgespoord. Daarnaast werd nog eens 800 miljoen euro aan vergoedingen afgewezen. De inzet van o.a. meer mensen heeft ertoe geleid dat er voor een bedrag van 167 miljoen euro aan onterechte ingediende zorgnota’s boven water kwam.

Het merendeel van de fraude werd gepleegd door de medisch specialisten, het gemiddelde fraudebedrag was € 20.000,–
Fraudebestrijding is in het verleden ook een onderwerp geweest tijdens een DCN-studiedag.
Vanuit bedrijfsrecherchebureau Hoffmann werd toen een inleiding gegeven. Hoffmann viert dit jaar haar 50-jarig jublileum. Hoffmann doet al sinds 1962 rechercheonderzoek en geeft preventieadviezen in en voor het bedrijfsleven en de publieke sector.