Eigen woning: soms een lust, steeds vaker een last

De huidige huizencrisis waarbij woningen in een snel tempo in waarde verminderen, zorgt ervoor dat gemeenten de tarieven voor o.a. de onroerende zaakbelasting zullen gaan aanpassen. De waardebepaling zal naar beneden gaan en de tarieven omhoog. Voor de eigenaren zullen de die lasten dan even hoog zijn, maar ze dragen wel de lasten van het waardeverlies van hun woning.

Ook zal vaak de waarde van de woning hoogte van de hypotheek niet meer vertegenwoordigen. De eigen woning is vaak een component in de pensioenvoorziening, die zal dus ook deels in rook opgaan.
Bij executieveilingen brengt de woning zelden meer de veronderstelde waarde op. Zelfs voor de crisis werd toen al vastgesteld dat een strop van 20% tot 30% geen uitzondering was.

Een huis erven kan in de huidige tijd ook een drama worden
Steeds meer erfgenamen komen in financiële problemen omdat huizen in deze tijd zeer moeilijk verkoopbaar zijn. Gemiddeld kleeft er aan een geërfd huis nog een schuld van € 64.000,– en over dat bedrag moeten wel rente en wellicht ook aflossingen worden betaald. Mensen die door een erfenis met dubbele lasten worden geconfronteerd, mogen die twee jaar lang als aftrekpost opvoeren.
Wat veel erfgenamen niet weten, is het feit dat al binnen een jaar erfbelasting moet worden betaald over de WOZ-waarde.

De erfenis weigeren, ook al maakt een woning hier onderdeel van uit, is een optie. Notarissen raden erfgenamen aan zich goed bewust te zijn van de financiële consequenties van een erfenis. Voordat de erfenis wordt geaccepteerd is het, zeker in twijfelgevallen, goed eerst volledige informatie in te winnen.