BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), een nieuwe manier van woningen tellen, gaat niet in  per 2013 maar pas in 2014.  Dat maakte minister Spies bekend. Spies zal de mede-overheden in de meicirculaire van het gemeente- en provinciefonds nader informeren.