Spies zet nieuwe CAO Gemeenten onder druk

Het op 20 april jl. overeengekomen principeakkoord tussen de Vakbonden en de VNG over een leidraad en een verlenging van de cao met 19 maanden, staat nu al weer onder druk. Minister Spies (Binnenlandse Zaken) is de mening toegedaan dat op grond van het Kunduz-akkoord, ook voor de gemeente-ambtenaren er geen loonsverhoging mogelijk is.

Abvakabo FNV en CNV reageerden met de opmerking dat Spies niet over de cao gaat. Loonafspraken voor gemeenteambtenaren zijn een zaak van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bonden, zo stellen zij.
De politiebonden voeren inmiddels aktie met o.a. het gebruik van dienstauto’s. Zij staan op een nullijn met hun salaris en nemen de gemeenteambtenaren als voorbeeld aangezien daar dus nog wel een (geringe) loonsverhoging tot de mogelijkheden zou behoren.

De VNG heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de oproep van Spies.