Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal gedwongen huisverkopen ten opzichte van vorig jaar toegenomen met 50% Dit blijkt uit het aantal huishoudens dat een beroep doet op de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) Een hypotheek met NHG garandeert de huiseigenaar en de bank dat bij een gedwongen verkoop van de woning de eventuele restschuld wordt afgelost. De restschuld, het verschil tussen de verkoopprijs en de hypotheekschuld, wordt kwijtgescholden als aan de voorwaarden van de NHG is voldaan.

Belangrijkste reden voor de forse toename blijkt het aantal echtscheidingen dat tot financiële problemen leidt. Overigens blijkt dat in zware economische tijden er juist minder gescheiden wordt.

Doordat hypotheken van tweeverdieners de laatste jaren vaak op beide inkomen zijn gebaseerd, komt het steeds vaker voor dat er geen van beide partijen na een scheiding afzonderlijk de woonlasten kan blijven betalen. Daardoor moet het huis worden verkocht, waarbij in veel gevallen de opbrengst lager is dan de hypotheekschuld.

Huisuitzettingen door huurachterstand
Niet alleen doen zich problemen voor bij woningeigenaren, ook huurders komen in toenemende mate in de problemen. Woningbouwvereniging Eigen Haard in Amsterdam verwacht dit jaar zelfs een verdubbeling van het aantal dreigende huisuitzettingen ten opzichte van 2008.

Eigen Haard heeft 60.000 woningen in Amsterdam en omgeving. In 2008 waren er 420 dreigende huisuitzettingen, in 2011 al 781. De verwachting is dat dit aantal in 2012 zal oplopen tot het dubbele aantal van 2008. De huurschuld in die gevallen gaat over gemiddeld een periode van 5 maanden.