SNG rekenmodule vBVV

De nieuwe Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) treedt op 1 januari 2021 in werking. Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) heeft een rekenmodule ontwikkeld om de beslagvrije voet te berekenen. Lees hier verder.

Rechtszaken blijven doorgaan in nieuw coronaregime

Rechtszaken gaan onder het nieuwe coronaregime in principe gewoon door. De aanvullende maatregelen hebben daar geen directe invloed op. De Rechtspraak roept mensen op om naar de zitting te komen. Lees hier verder.

In september meer faillissementen

Rechtbanken hebben in september 306 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 70 meer dan een maand eerder, waarmee een einde lijkt te komen aan de aanzienlijke daling die sinds mei van dit jaar zichtbaar was. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Lees hier verder.

Interview met nieuwe voorzitter KBvG

BVD-Advocaten (met vestigingen in Barneveld, Hardinxveld, Kampen, Veenendaal en Werkendam) publiceerde een interview met Michael Brouwer. Hij is per 01 november de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de opvolger van Wilbert van de Donk die na zes jaar de voorzittershamer aan hem overdraagt. Lees hier verder.

Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening

Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening in werking. Gemeenten zijn dan verplicht om in een verordening de termijn op te nemen waarbinnen zij na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldenhulpverlening in aanmerking komt. Lees hier verder.

Deurwaardersoverleg rechtbank Oost-Brabant

Team Civiel van rechtbank Oost-Brabant  organiseert jaarlijks een deurwaardersoverleg voor deurwaarders die in het arrondissement Oost-Brabant werkzaam zijn of in dit arrondissement gerechtelijke procedures aanhangig maken. Tijdens het overleg komen diverse onderwerpen aan de orde die de dagelijkse praktijk van de deurwaarders en rechtbank raken. Deze onderwerpen worden zowel vanuit de deurwaarders als vanuit de rechtbank aangedragen. U kunt daarbij onder meer denken aan onderwerpen als de gang van zaken omtrent ambtshalve toetsing, de verminderde instroom van contradictoire kantonzaken en de uitwisseling van ervaringen met Skype-zittingen. Op dinsdag 17 november 2020 vanaf 14.00 uur vindt weer een overleg plaats (via Skype). Gerechtsdeurwaarders die zich willen aanmelden kunnen dat doen via kbvg@kbvg.nl.

 

Deventer betaalt schadevergoeding aan bewindvoerder

De gemeente Deventer moet een schadeclaim betalen aan bewindvoerderskantoor De Financiële Hulpverlener vanwege een beslissing die de gemeente in 2017 nam. Het is een nabrander van een mislukte poging van de gemeente om kosten op de bijzondere bijstand te besparen. Lees hier verder.

Raad van State: “Maak procedure voor benoeming gerechtsbestuurders transparanter”

De procedures voor benoeming van leden van de Raad voor de rechtspraak en gerechtsbestuurders moeten volgens de Raad van State transparanter en eenvoudiger worden. Ook zouden rechters en gerechtsambtenaren een grotere rol moeten krijgen bij benoemingen. Lees hier verder.

Vaker mannen dan vrouwen met betalingsproblemen

Sinds eind 2015 is het aantal mensen met betalingsproblemen gedaald van bijna 800.000 naar bijna 700.000 eind 2019. Dit blijkt uit de Schulden Monitor, een nieuw statistisch rapport van Stichting BKR dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Sinds 2017 is het aantal personen met betalingsproblemen stabiel te noemen. Eind 2019 had 4,75% van alle Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder ermee te maken. Opvallend is dat er significant meer mannen zijn met betalingsproblemen dan vrouwen. En het aandeel van mannen blijft stijgen. Lees hier verder.

Mensen met schulden sneller geholpen door samenwerking gemeenten

Ruim tachtig gemeenten sluiten zich vandaag, 13 oktober, aan bij een nieuwe manier van schuldhulpverlening: collectief schuld regelen. Door deze nieuwe methode kunnen mensen hun schulden sneller afbetalen en kunnen gemeenten meer mensen met schulden helpen. Lees hier verder.