Herzieningen beslag- en executierecht in werking per 1 oktober 2020

Het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht, is gepubliceerd. De wet treedt op enkele onderdelen na, op 1 oktober 2020 in werking. De wet beoogt het bestaansminimum van schuldenaren te beschermen, beslag en executie efficiënter te maken en te voorkomen dat beslag en executie uitsluitend als pressiemiddel worden ingezet. Per 1 oktober 2020 treedt onder meer in werking de aankondiging van de executieverkoop via een algemeen toegankelijke website. Per 1 januari 2021 treden in werking de bepalingen die zien op het beslagvrije bedrag voor beslag op bankrekeningen en het opvragen van rekeninginformatie bij de bank. Per 1 april 2021 treden in werking de bepalingen die zien op de invoering van een administratief beslag op motorrijtuigen. Dit administratief beslag dient meteen in het kentekenregister te worden ingeschreven (zodat de tenaamstelling wordt geblokkeerd), waardoor het motorrijtuig niet op naam van een derde kan worden gesteld. Verder wordt het College van Burgemeesters en wethouders verantwoordelijk voor het meevoeren en opslaan van ontruimde zaken na een woningontruiming.

Schulden leiden tot overval: lange celstraffen geëist

Dat schulden maken grote gevolgen kan hebben, bleek vorig jaar september. Aanleiding voor een van de overvallers om mee te doen aan een overval op een supermarkt, bleek het hebben van schulden. De officier van justitie eiste lange celstraffen. Lees hier verder.

Meer contactloos betalen door corona

In de eerste weken van de ‘lockdown’ zijn vanwege de coronapandemie het aantal betalingen en de waarde van die betalingen fors gedaald. Inmiddels nemen betalingen van particulieren weer toe, zowel in volume als in waarde, waarbij het contactloze betalen mede door maatregelen van banken verder terrein heeft gewonnen ten opzichte van betaalvormen die meer contact vereisen. Lees hier verder. Toch kan het zinvol zijn voor bepaalde mensen om met gebruikmaking van contante betalingen beter grip te houden op de uitgaven en zodoende b.v. schulden te voorkomen.

 

Schuldengolf zzp’ers op komst

De groep zzp’ers die de komende tijd in financiële problemen komt door de coronacrisis zal naar verwachting flink toenemen. Zij houden het hoofd niet meer boven water als de financiële noodmaatregelen vanuit de overheid stopgezet worden. Experts waarschuwen dat gemeenten de schuldhulpverlening niet op orde hebben. Zij voorzien grote problemen voor ondernemers die de komende tijd schulden opbouwen. Jacqueline de Kort deelt via een filmpje haar gevoelens, lees hier verder.

 

Zelfgemaakte wapens in beslag genomen bij arrestant

Tijdens een actie op 29 juli jl. waarbij een deurwaarder werd ondersteund door de politie, zijn de agenten door een man aangevallen met zelfgemaakte wapens. De 50-jarige inwoner uit Lelystad is vervolgens aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex in Almere. Daar werd hij opnieuw agressief en viel hij zijn advocate aan. Lees hier verder.

Stormvloed van valse emailberichten

De Belastingdienst geeft op haar site aan dat geregeld valse berichten worden verstuurd (e-mails, brieven, sms) en valse telefoontjes worden gepleegd. Er bestaan ook valse apps. De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet. De Belastingdienst verstuurt nooit een bericht via WhatsApp, sms of mail over bijvoorbeeld betalingsachterstanden. Het CJIB mailt, sms-t of appt ook nooit over een boete, aanmaning of betalingsachterstand. In alle gevallen waarin wordt verzocht te klikken op een link is het dringende verzoek dat NOOT te doen. De Fraudehelpdesk meldt dat in de periode van 01 tot 28 juli 19 keer een melding is gedaan over een valse email van ICS (visakaart), 14 keer van de Rabobank, 12 keer van de ING, 2 keer van de Belastingdienst, 2 keer van het CJIB, 1 keer van de Amrobank, 1 keer van Paypal en 1 keer van Knab. Het geeft meteen aan hoe groot het probleem is, te meer daar niet alle valse emails worden gemeld.

Samenwerking essentieel bij bestrijding cybercrime

Cyberdreigingen zijn groot, De Nederlandse Bank geeft in de onlangs verschenen informatiebeveiligingsmonitor aan hoe deze dreigingen het hoofd te bieden. Samenwerking tussen financiële instellingen is daarbij van groot belang. Lees hier verder.

Toegankelijkheidsverklaring op website

Per 23 september moeten overheidsorganisaties met een inlog faciliteit voldoen aan de Wet digitale toegankelijkheid. De wet digitale toegankelijkheid vereist niet dat elke website meteen al voldoet aan alle toegankelijkheidseisen. Dit is iets waar de organisatie naartoe werkt binnen een redelijk haalbare termijn, op basis van een gestructureerde aanpak. Om op 23 september te voldoen aan de wettelijke verplichting, moet in ieder geval een toegankelijkheidsverklaring op de website worden gepubliceerd. Lees hier verder.

Voorstel belastingadviseurs: Geef MKB uitstel inkomstenbelasting

Het Register Belastingadviseurs vindt dat mkb’ers die door Covid-19 in de problemen kwamen voor hun inkomstenbelasting twee jaar uitstel moeten krijgen. Lees hier verder.

Wijzigingen Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen komen voort uit recente aanpassingen in de rijksleidraad, die zoveel mogelijk wordt gevolgd. Lees hier verder.