Liever niet naar een congres

Gewoon weer naar een congres of een werkafspraak buiten de deur? Veel gemeentelijk werkgevers staan het hun ambtenaren niet zonder meer toe. In één op de tien gemeenten is het zelfs helemaal taboe. Lees hier verder. Het is goed om kritisch te kijken naar de opzet van de te bezoeken bijeenkomst. Echter daar waar door de organisatie alle maatregelen rondom het coronavirus worden gehandhaafd, moet het bijwonen van congressen/symposia/studiedagen toch mogelijk zijn. Vanwege genoemde maatregelen is het aantal geaccepteerde inschrijvingen voor het DCN-symposium op woensdag 07 oktober zeer sterk beperkt. Het symposium gaat wel door en is volgeboekt.

Erfenis? Nee, dank U!

Maandelijks bedanken zo’n 3.220 Belgen voor de eer: ze verwerpen de erfenis. Zo wordt in ieder geval vermeden dat men wordt geconfronteerd met (grote) schulden van de erflater. Lees hier verder.

Schriftelijke vragen over huisuitzetting

CDA-Kamerleden René Peters en Martijn van Helvert stellen vragen naar aanleiding van het bericht ’emoties lopen hoog op bij huisuitzetting: meerdere politiepatrouilles rukken uit’. Lees hier verder. Van Helvert was kort geleden nog een van de vier CDA kandidaat-lijsttrekkers. Ruim voor de verkiezing trok hij zich echter terug. Hij constateerde zelf dat de verkiezing tussen de andere kandidaten zou gaan.

 

 

Voorlopig geen Nationaal Schuldenfonds

Gijs van Dijk, lid van de PvdA-fractie van de Tweede Kamer, is voorstander van een Nationaal Schuldenfonds. Niet iedereen deelt zijn enthousiasme, verder zijn er al meerdere landelijke saneringsfondsen. Lees hier verder.

Vanaf 10 augustus lagere rente bij kopen op afbetaling

Consumenten die op afbetaling spullen kopen bij bijvoorbeeld webwinkels, betalen daar vanaf 10 augustus geen 14 maar 10 procent rente over. Minister Hoekstra van Financiën heeft de maximale rente voor aankopen op krediet tijdelijk verlaagd, tot maart 2021. Lees hier verder. Het is overigens verstandiger om met name voor luxegoederen te sparen en geen lening af te sluiten. Zo kan mede worden voorkomen dat mensen in moeilijke financiële omstandigheden terecht komen.

Gemeenten moeten nieuwe beslagvrije voet hanteren

In een uitspraak tegen de gemeente Gilze en Rijen heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) besloten om uit te gaan van een beslagvrije voet van 95 procent in plaats van 90 procent. De Raad zal dat in het vervolg blijven doen. De reden is een oproep aan gemeenten van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om vooruit te lopen op de invoering van de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De gemeente Gilze en Rijen had aan die oproep nog geen gehoor gegeven, maar de CRvB besloot dat het college dat wel had moeten doen. Lees hier verder.

Kabinet wil af van fiscaal verschoningsrecht

Het kabinet wil het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen aanpassen. Belastingplichtigen mogen zich niet langer verschuilen achter de vertrouwensrelatie met deze beroepsgroepen als de fiscus om informatie vraagt, zo is te lezen in het Advocatenblad.

Geen RABOBANK-rekening voor coffeeshophouder

Een coffeeshophouder in de gemeente Rotterdam die al jaren probeert een zakelijke bankrekening te openen bij Rabobank om een flinke hoeveelheid contant geld op te storten heeft tijdens een cliëntenonderzoek onvoldoende inzicht gegeven, zo is het oordeel van het Gerechtshof Den Haag. Rabobank heeft de aanvraag van de coffeeshophouder daarom met een beroep op de Wwft terecht afgewezen. Lees hierverder.

Herzieningen beslag- en executierecht in werking per 1 oktober 2020

Het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht, is gepubliceerd. De wet treedt op enkele onderdelen na, op 1 oktober 2020 in werking. De wet beoogt het bestaansminimum van schuldenaren te beschermen, beslag en executie efficiënter te maken en te voorkomen dat beslag en executie uitsluitend als pressiemiddel worden ingezet. Per 1 oktober 2020 treedt onder meer in werking de aankondiging van de executieverkoop via een algemeen toegankelijke website. Per 1 januari 2021 treden in werking de bepalingen die zien op het beslagvrije bedrag voor beslag op bankrekeningen en het opvragen van rekeninginformatie bij de bank. Per 1 april 2021 treden in werking de bepalingen die zien op de invoering van een administratief beslag op voertuigen met een kentekenregistratie. Dit administratief beslag dient meteen in het kentekenregister te worden ingeschreven (zodat de tenaamstelling wordt geblokkeerd), waardoor het voertuig niet op naam van een derde kan worden gesteld. Verder wordt het College van Burgemeesters en wethouders verantwoordelijk voor het meevoeren en opslaan van ontruimde zaken na een woningontruiming.

Schulden leiden tot overval: lange celstraffen geëist

Dat schulden maken grote gevolgen kan hebben, bleek vorig jaar september. Aanleiding voor een van de overvallers om mee te doen aan een overval op een supermarkt, bleek het hebben van schulden. De officier van justitie eiste lange celstraffen. Lees hier verder.