oktober 2023 archief

Rotterdam zet uitkering slachtoffer poging doodslag stop

Rotterdam heeft de uitkering van een jong slachtoffer van een poging tot doodslag stilgezet omdat hij daarvoor een flink bedrag aan smartengeld kreeg. De gemeente eiste zelfs zijn gehele bijstandsuitkering van de afgelopen twee jaar terug. De bewindsvoerder van het slachtoffer, Stichting Veritas Vertegenwoordiging, diende echter succesvol bezwaar in. Lees hier verder.

Gedragscode achteraf betalen is positief maar Europese regelgeving blijft noodzakelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende te beschermen, vindt de AFM het echter nog steeds noodzakelijk dat voor deze vorm van krediet Europese regelgeving in werking treedt. Lees hier verder.

Werkende armen vaak 40-plus

Werkende armen zijn mensen met een baan die toch in armoede leven. Nederland telt ruim 200.000 werkende armen. Deze groep is volgens I&O relatief vaak te vinden in de leeftijdscategorie 40 en 64 jaar. Verder is 56 procent vrouw, woont 39 procent alleen, en heeft 73 procent een modaal of onder modaal inkomen. Lees hier verder.  

Maandelijks beslag gaat niet samen met maandelijks inhouden vakantiegeld

Wie een bijstandsuitkering geniet en ook schulden heeft, moet 5 % van zijn uitkering afdragen aan de schuldeisers. Als de gemeente ook nog 5 % reserveert voor vakantiegeld, zakt de betrokkene onder het bestaansminimum van 95 % van zijn uitkering. Daar heeft minister Schouten van Armoedebeleid nu een uitspraak over gedaan. Lees hier verder.

Meer schulden oplossen in één beslag

Op dinsdag 24 oktober werd het wetsvoorstel “Meedelen in beslag” met een toelichting aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid door Marc Mulder van Movisie en Gerechtsdeurwaarder Paul Otter van Syncasso. Het wetsvoorstel “Meedelen in beslag” is doorontwikkeld vanuit een eerder gepubliceerd whitepaper over de Geregistreerde Schuldregeling. Het wetsvoorstel regelt …

Lees verder

Weer volop valse emailberichten

International Card Services, bol.com., de Kamer van Koophandel en van meer organisaties worden weer volop valse emailberichten verzonden. De Helpdesk waarschuwt er ruimschoots voor. Ook de Belastingdienst en het CJIB zou berichten verzenden, niets is minder waar. Lees hier en ook hier verder.

Gemeenten mogen gokinkomsten in mindering brengen

Gokkers in de bijstand moeten oppassen. Of een inwoner met een bijstandsuitkering per saldo meer heeft verloren dan gewonnen maakt volgens de Centrale Raad van Beroep niet uit. Gokinzetten zijn volgens de rechter onkosten die gemaakt zijn om het inkomen – de gokopbrengsten – te kunnen verwerven. Gemeenten mogen deze inkomsten in mindering brengen. Dat …

Lees verder

Twee advocaten laten cliënten aan hun lot over en worden geschrapt

De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden heeft vorige week niet één, maar twee advocaten geschrapt van het tableau. Aan beide zaken ligt dezelfde problematiek ten grondslag: de advocaten lieten hun cliënt ‘in de steek’ en ‘volledig in de kou staan’. En niet voor de eerste keer. Lees hier verder.

Digitale euro

De ECB heeft toestemming verleend voor een tweejarige voorbereidingsfase met als doel de weg te effenen voor de mogelijke invoering van de digitale euro. De voorbereidingsfase gaat op 1 november van start zal gaan en aanvankelijk twee jaar zal duren. Lees hier verder.  

Overheid moet vooropgaan bij strijd tegen witwassen

De overheid moet de regie pakken in de strijd tegen witwassen. Met die oproep komt een brede coalitie van onder meer banken, makelaars en notarissen. Ze pleiten voor de komst van een nationale coördinator vanuit de overheid, omdat het in de Nederlandse antiwitwasaanpak nu zou ontbreken aan “duidelijke sturing en prioritering”. Lees hier verder.