2 augustus 2022 archief

Filtermodel gerechtsdeurwaarders kan rechterlijke macht ontlasten

Er is een tekort aan rechters. Het personeelstekort is bij sommige rechtbanken zo groot dat er zelfs een flink aantal zaken geseponeerd wordt. En het gaat nog jaren duren voordat er genoeg rechters zijn opgeleid om het tekort op te vullen. In ons rechtsbestel is dat een uiterst ongewenste situatie. Er wordt dan immers in …

Lees verder

ABN AMRO: schuldenproblematiek duikt nu weer op

Cijfers over armoede geven inzicht in waar en wanneer er schulden ontstaan. Bij een koopkrachtdaling is dan vooral de duur van de armoede relevant. Hoe langer arm, hoe minder mogelijkheden om de stijgende consumentenprijzen op te vangen op een andere manier dan door schulden aan te gaan. In een eerste jaar na een inkomensterugval kan …

Lees verder