10 juni 2021 archief

Wijziging minimumloon

Bij Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 2021, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 (Stcrt. 2021, 21343) is het bruto wettelijk minimumloon met ingang van 1 juli 2021 vastgesteld op € 1.701,00 per maand. Dit bedrag is exclusief de vakantie-uitkering van 8%. Lees hier verder.