17 maart 2021 archief

Kredietbarometer: daling geregistreerde betalingsproblemen

Sinds de start van de coronapandemie is het aantal mensen met een consumptief krediet afgenomen. Eind 2019 hadden bijna 9,4 miljoen Nederlanders een consumptief krediet, eind december 2020 waren dit er nog geen 8,8 miljoen. Het percentage Nederlanders met geregistreerde betalingsproblemen nam ook af: van 4,75% van alle inwoners ouder dan 18 jaar eind 2019 naar 4,49% eind …

Lees verder

SVB en Kredietbank Limburg werken samen aan vroegsignalering

Instanties die zien dat hun klant financiële problemen heeft, kunnen die waarneming met toestemming van de klant doorgeven aan de gemeente. De gemeente kan dan contact opnemen en hulp aanbieden om schulden te voorkomen of om die af te lossen. Lees hier verder.

VNO-NCW: schulden moeten worden uitgesmeerd

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis met schulden kampen bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of bij financiers moeten lang de tijd krijgen om aan hun verplichtingen te voldoen. Lees hier verder.