8 maart 2021 archief

Doorpakken op burgerschulden

Op 2 maart is de website www.doorpakkenopburgerschulden.nl gelanceerd. Op deze website delen initiatiefnemers Roel in ’t Veld en Nick Huls een pamflet voor het volgende kabinet over doorpakken met de oplossingen van problematische schulden. Lees hier verder.

Nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking

Het Ministerie van Financiën bereidt drie maatregelen voor tegen belastingontwijking. Het gaat om het bestrijden van belastingontwijking die plaatsvindt via zogenoemde mismatches. Dit zijn structuren waarmee bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van verschillen tussen belastingstelsels van landen. Lees hier en ook hier verder.

Maak vorderingen altijd herleidbaar tot het origineel

Een doorverkocht vordering moet altijd te herleiden zijn tot de oorspronkelijke vordering. Dat vindt de Tweede Kamer die een motie (Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting) bijna unaniem aannam. Lees hier verder.  

Het FSC waarschuwt voor structurele onevenwichtigheden

De economische situatie is op dit moment bijzonder onzeker. In deze uitzonderlijke omstandigheden leveren de huidige steunmaatregelen een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onnodige economische schade. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat nieuwe onevenwichtigheden ontstaan in het budgettair beleid, de huizenmarkt of de Nederlandse bankensector. Het is daarom van belang om te waarborgen dat de …

Lees verder

Notaris van kantoor landsadvocaat verduisterde 10 miljoen euro

De bestuursvoorzitter van het Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken, dat de Rijksoverheid als cliënt heeft, heeft zo’n tien miljoen euro achterover gedrukt. Volgens het Financieele Dagblad en NRC gebeurde dat in tien jaar tijd, via een stichting die door de notaris zelf was opgericht. Lees hier verder.