12 januari 2021 archief

19 MILJOEN VOOR RECHTSHULP BIJ ECHTSCHEIDING

Het beroep dat wordt gedaan op gesubsidieerde rechtsbijstand is het afgelopen jaar gedaald. Deze daling maakt het mogelijk om de komende drie jaar negentien miljoen euro beschikbaar te stellen voor ondersteuning bij echtscheidingen. Lees hier verder.

Gemeente te laat bij de les

In Hoger beroep is de gemeente Soest in het ongelijk gesteld bij een poging onterecht ontvangen bijstand terug te vorderen. De rechtbank had de ontvangende vrouw eerder tot een betaling veroordeeld omdat werd verondersteld dat de verjaringstermijn twintig jaar bedroeg. Het hof stelde die die termijn op vijf jaar, zoals die in het burgerlijk wetboek …

Lees verder