7 januari 2021 archief

Motor zorgt voor korting op uitkering

Na gekregen levensmiddelen en een lening voor het betalen van een deurwaardersnota, zorgt nu ook een motor ervoor dat iemand is gekort op zijn bijstandsuitkering. De gemeente Tilburg ontdekte dat een ontvanger van een bijstandsuitkering een Harley Davidson in zijn bezit had. Daarvan was door de eigenaar geen melding gemaakt. Lees hier verder.

Besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2020, tot aanwijzing van beslagleggende partijen waarop artikel XXIIIC van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van toepassing is

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV) is per 1¬†januari 2021 in werking getreden. Implementatie van die wet vraagt om een complexe ICT-matige aanpassing. Daarom hebben verschillende partijen aangegeven niet tijdig de wet volledig te kunnen uitvoeren. Om deze partijen iets meer tijd voor de implementatie te geven, is in de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet overgangsrecht …

Lees verder