25 november 2020 archief

Nauwere samenwerking om oplopende schulden te voorkomen

Door het coronavirus groeit het aantal huishoudens met problematische schulden naar verwachting tot ca. 2,4 miljoen. Ongeveer 85% van deze mensen is niet in beeld bij de formele schuldhulpverlening. Mensen wachten gemiddeld vijf jaar voordat ze hulp inschakelen, waardoor schulden en de bijkomende problemen zich opstapelen. Daarom hebben de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en SchuldenlabNL kort geleden de samenwerking bevestigd …

Lees verder

Nuenen kan fluiten naar het geld van woonwagenbewoners die jaren geen of weinig huur betaalden

De gemeente Nuenen heeft jarenlang geen pogingen gedaan om onbetaalde huur te innen bij de bewoners van twee woonwagenkampen. De kans om het geld nog te innen is daarom verdwenen. Huurschulden van vóór 1 januari 2016 worden niet meer opgeëist. Lees hier verder.

Minder gijzelingen wegens niet betaalde verkeersboetes

Er worden steeds minder mensen op last van justitie gegijzeld omdat ze hun verkeersboete niet betalen. In 2019 verdwenen ongeveer 200 mensen achter de tralies om hen te dwingen hun boete(s) te betalen, in 2014 waren dat er nog zo’n 10.000. Lees hier verder.  

Coronacrisis: de risico’s van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën

De Nederlandse Staat heeft afgelopen maanden voor € 62,7 miljard aan garanties en leningen verstrekt teneinde de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ministers hebben zich daarbij niet altijd aan de regels gehouden. Lees hier verder.