19 november 2020 archief

ING in het gelijk gesteld

Een consument klaagt over een volgens haar onjuist verwerkte storttransactie. Zij vordert een bedrag van € 18.000,-. Dat is het verschil van het door haar in de stortautomaat ingevoerde bedrag (€ 19.000,-) en het bedrag dat zij stelt van de stortautomaat terug te hebben gekregen (€ 1.000,-). De Commissie stelt vast dat Consument niet is …

Lees verder

Integraal Afpakteam (ConfisQ)

Het Integraal Afpakteam (ConfisQ) is een samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, de FIOD, deurwaarders van de gemeente Rotterdam, Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het team beoogt kennis van de diverse partners te bundelen en daarmee effectiever crimineel verkregen vermogen ‘af te pakken’. Afgelopen woensdag werd er tijdens een actie beslag gelegd op …

Lees verder