5 november 2020 archief

Nieuwe versie Beslagsyllabus november 2020 beschikbaar

In de nieuwe syllabus zijn voornamelijk wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Stbld, 177, 2020) en daarnaast een aantal andere wijzigingen i.v.m. regulier onderhoud. Lees hier voor inhoud syllabus.

Gijzeling voor zwartspaarder

De weigering van een man om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst over een half miljoen euro die hij mogelijk voor de fiscus verborgen houdt kan hem op korte termijn in de cel doen belanden. De rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs namelijk bepaald dat de zwartspaarder maximaal drie maanden in gijzeling mag worden genomen als hij geen informatie geeft …

Lees verder

Valse email over “Kamer van gerechtelijke bekenmaking Europa”

Naast valse e-mailberichten over banken, het CJIB en vele andere organisaties, worden nu ook namens de onbekende/niet bestaande organisatie Kamer van gerechtelijke bekendmaking Europa berichten verzonden. Zie hier een voorbeeld. Het advies bij de minste twijfel over de juistheid van emailberichten is hierop niet in te gaan en zo nodig ook melding te maken bij …

Lees verder