16 juli 2020 archief

Geen beslag meer op Bello

De Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht, zorgt voor nogal wat veranderingen. Zo is het bij het leggen van een beslag op een motorvoertuig niet meer nodig deze aan te treffen en is het verboden …

Lees verder

Daling aantal klachten tegen deurwaarders

Het aantal klachten tegen gerechtsdeurwaarders dat de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders jaarlijks ontvangt, is gestabiliseerd. Vóór 2018 ontving de Kamer jaarlijks meer dan 1200 klachten. In 2018 en 2019 waren het er ruim 600. Lees hier verder. Tijdens het DCN-symposium op woensdag 07 oktober spreekt dhr. S. Maayen, secretaris bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Nederlandse consument wil veto tegen extra EU-schuld

Ruim twee derde van de Nederlanders (69 procent) wil een veto tegen een nieuwe gemeenschappelijke schuld met andere EU-landen, zo blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond. Deze schuld leidt mogelijk tot koopkrachtverlies op de langere termijn en geld- en Nederlandse pensioenontwaarding. Lees hier verder.