10 juni 2020 archief

Coronacrisis leidt nog niet tot massaal interen op spaargeld

Sinds het begin van de coronacrisis hebben niet meer Nederlanders zich naar eigen zeggen in de schulden gestoken of een beroep gedaan op hun spaargeld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over de afgelopen maanden in vergelijking met 2019. Lees hier verder.

Ondanks corona, toch woninguitzetting

Een bewoner van een woning veroorzaakte structureel dermate veel problemen door geluidsoverlast, besmeuring van het trappenhuis en vernielingen, dat de kantonrechter heeft besloten dat de man zijn woning binnen twee maanden na betekening van het vonnis moet hebben verlaten. Uitzettingen vanwege openstaande huurnota’s zijn even niet aan de orde, voor overlastgevers is dit dus anders. …

Lees verder

De dwanginvordering van belastingschulden onder een derde wordt eenvoudiger

De aanstaande wijzigingen van de Invorderingswet 1990 hebben betrekking op de vereenvoudiging van de dwanginvordering van belastingschulden onder een derde op wie de belastingschuldige een vordering heeft of zal verkrijgen. Dit treedt op 01 juli 2020 in werking. Lees hier verder.