4 juni 2020 archief

Verbetering in zicht bij informatievoorziening in faillissementen

In navolging van de modernisering van de faillissementsprocedure zet de wetgever een verdere stap om de informatievoorziening met betrekking tot lopende faillissementen te verbeteren. Dat is in het belang van alle betrokkenen. Zo is te lezen is een publicatie van de Mr.nieuwsbrief.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

In een brief aan de Tweede kamer heeft staatssecretaris Tamara van Ark van (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangegeven dat het streven er nog steeds op is gericht de wet met ingang van 01 januari 2021 in werking te laten treden. Wel blijkt dat een aantal organisaties heeft aangegeven voor onderdelen van hun proces een volledige …

Lees verder

Economische teruggang kan uitmonden in nieuwe eurocrisis

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kan de coronacrisis uitlopen op een nieuwe eurocrisis. Lees  hier verder.

Eerste hulp bij geldzaken

De gemeente Groningen start samen met acht andere instanties het initiatief Eerste Hulp bij Geldzaken. Doel hiervan is om geldproblemen bij inwoners eerder in beeld te krijgen en grotere schulden en daaruit voortkomende problemen te voorkomen. Lees hier verder.