19 mei 2020 archief

Nederlanders verwachten langdurig geraakt te worden door economische crisis als gevolg van corona-uitbraak

Nederlanders zijn bezorgd over hun werk, inkomen en de waarde van hun bezittingen. Zij houden er rekening mee dat de economische gevolgen van de corona-uitbraak geruime tijd voelbaar zijn. Lees hier verder.

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Hoewel de ontruiming van een woning steeds minder gemeengoed is geworden, vonden er in 2019 nog steeds ongeveer 5.000 ontruimingen plaats in Nederland. De afgelopen jaren is er een dalende trend gezien, waarbij er in 2016 nog sprake was van 8100 ontruimingen. De goede economische omstandigheden van de afgelopen jaren hebben daarbij een rol gespeeld, …

Lees verder