Wederpartij

Een wederpartij is de partij in een juridische procedure, van wie je iets te vorderen hebt of waarmee je een geschil hebt.