Verplichte procesvertegenwoordiging

beginsel dat een burger alleen een proces mag voeren als hij door een advocaat of procureur wordt vertegenwoordigd dit geldt alleen in civiele zaken bij de rechtbank het gerechtshof en de hoge raad