Verkoop voorwaarden

voorwaarden waaronder de openbare executoriale verkoop plaatsvindt voorwaarden worden bekend gemaakt voorgelezen voor aanvang van de verkoop