Vereffening

Vereffening kan betrekking hebben op de liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap. Bij de vereffening van een ontbonden rechtspersoon worden alle rechten en zaken te gelde gemaakt, lopende verplichtingen afgewikkeld en -bij een positief eindsaldo- de baten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Bij de (lichte) vereffening van een nalatenschap wordt -kort samengevat- de nalatenschap (door de vereffenaar) in kaart gebracht (boedelbeschrijving), worden schuldeisers betaald en eventueel positief saldo wordt uitgekeerd aan erfgenamen.