Vennootschap onder firma/VOF

ondernemingsvorm waarbij twee of meer natuurlijke personen voor eigen rekening en risico samen een bedrijf voeren