Onherroepelijk

Niet te herroepen niet te veranderen een uitspraak is onherroepelijk als de rechtzoekende geen beroep of cassatie meer kan instellen bijvoorbeeld omdat de termijn waarbinnen men beroep moet instellen verlopen is de zaak is dan helemaal afgedaan.