Onderpand

alle vormen van zekerheid die een schuldenaar verschaft tot verhaal van alles wat een schuldenaar op hem te vorderen heeft