Onderlinge waarborgmaatschappij

De onderlinge waarborgmaatschappij is een Nederlandse rechtsvorm. De onderlinge waarborgmaatschappij onderscheidt zich van normale verenigingen en coöperaties middels haar doel: het doel van een onderlinge waarborgmaatschappij kan namelijk uitsluitend zijn het sluiten van verzekeringsovereenkomsten met haar leden.