MSNP

De MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een schuldhulpverleningstraject. Dit schuldhulpverleningstraject gaat in de meeste gevallen via de gemeente. De minnelijke schuldregeling is een buitenrechtelijke schuldhulpverlening. Dit houdt in dat de schuldenaar vrijwillig deelneemt aan dit traject, maar ook de schuldeiser gaat vrijwillig akkoord met het traject. Wanneer het minnelijke traject niet slaagt, dan kan een aanvraag worden ingediend voor de WSNP  (het wettelijke traject). Wel is het een vereiste om eerst zonder rechterlijke tussenkomst, dus via het minnelijke traject tot een oplossing te komen met de schuldeisers.