Jurisprudentie

Geheel van uitspraken van rechters de jurisprudentie vormt een richtlijn voor de rechtspraak in latere soortgelijke gevallen.