Huurkoop

Een koopovereenkomst op afbetaling waarbij partijen hebben afgesproken dat de verkochte zaak wel wordt afgeleverd aan de koper maar pas in eigendom overgaat als de volledige koopprijs is voldaan.